Knihovna

Podpora zaměstnávání starších osob

Remr, Jiří, et al.. Podpora zaměstnávání starších osob. 2007 , ISBN 978-80-7416-001-1

http://www.mature-project.eu/materials/vz_remr.pdf

Stárnutí obyvatelstva je jeden z nejvýznamnějších aktuálních problémů všech vyspělých zemí. Cílem tohoto výzkumného projektu je zaprvé: popsat a zhodnotit současný a očekávaný stav v oblasti zaměstnávání starších osob ve všech svých souvislostech, zadruhé: na základě získaných poznatků z rozboru domácích a zahraničních materiálů, z dotazníkového šetření u zaměstnavatelů, dotazníkového šetření u populace starší 18-ti let, dotazníkového šetření osob starších 50 let, z uspořádaných kulatých stolů na úřadech práce a zejména z expertních studií doporučit směry, možná řešení a opatření v oblastech, mající významný vliv na problematiku zaměstnávání starších osob. Tato studie prezentuje shrnutí základních poznatků a formulace možných směrů řešení.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit