Knihovna

Stárnutí populace jako výzva: Age management a postavení lidí 50+ ve společnosti a na trhu práce

Sokačová, Linda, et al.. Stárnutí populace jako výzva: Age management a postavení lidí 50+ ve společnosti a na trhu práce. 2014 , ISBN 978-80-905711-0-5

https://www.google.cz/search?q=St%C3%A1rnut%C3%AD+populace+jako+v%C3%BDzva%3A+Age+management+a+postaven%C3%AD+lid%C3%AD+50%2B+ve+spole%C4%8Dnosti+a+na+trhu+pr%C3%A1ce&rlz=1C1AVNC_enCZ564CZ564&oq=St%C3%A1rnut%C3%AD+populace+jako+v%C3%BDzva%3A+Age+management+a+postaven%C3%AD+lid%C3%AD+50%2B+ve+spole%C4%8Dnosti+a+na+trhu+pr%C3%A1ce&aqs=chrome..69i57.403j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8#

Obecně prospěšná společnost Alternativa 50+ Vám představuje jedinečnou publikaci Stárnutí populace jako výzva: Age management a postavení lidí 50+ ve společnosti a na trhu práce k tématu postavení lidí starších padesáti let na trhu práce a k age managementu. Publikace představuje základní data a statistiky, které charakterizují postavení této věkové skupiny na českém trhu práce z perspektivy kvantitativních a kvalitativních výzkumů, a rovněž ukazuje, jak vypadá situace v zahraničí, především v zemích, kde má Alternativa 50+ své partnerské organizace – ve Francii, v Rakousku a ve Velké Británii. Age management se ukazuje být z hlediska demografického vývoje i specifických potřeb a požadavků různých věkových skupin v rámci péče o děti a další blízké velmi důležitým personalistickým nástrojem, jak umožnit ekonomickou aktivitu a uplatnění talentu všech skupin ve společnosti. Realita současné České republiky je však poněkud jiná a existuje řada skupin, které jsou na trhu práce znevýhodňovány či diskriminovány nebo nemohou získat rovné podmínky pro uplatnění svých schopností a dovedností. Mezi tyto skupiny patří i lidé starší padesáti let. Nejde o žádnou homogenní skupinu, i když ji tak společnost vnímá. Je jedno, že jste s počítačem pracovali téměř celý svůj profesní život, pokud se ocitnete v této věkové kategorii, většina lidí automaticky předpokládá, že máte s informačními a komunikačními technologiemi problém. Zaměstnavatelé také iracionálně předpokládají, že člověk po padesátce brzy půjde do důchodu, a tudíž je lepší dát práci někomu mladšímu. To, že ten důchod – a kdo ví jestli – přijde až za deset let, už řeší málokdo. Velmi rychle se blížící důchod může být pro řadu společností stále důvodem pro přednostní výpověď – bez ohledu na to, jaké problémy to způsobí propuštěnému zaměstnanci či zaměstnankyni v seniorském věku. Publikace Stárnutí populace jako výzva: Age management a postavení lidí 50+ ve společnosti a na trhu práce Vám pomůže poradit si se základními mýty a předsudky o generaci nad padesát let a zároveň využít programy age managementu ve Vaší praxi.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit