Knihovna

KONCEPT – Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků

EUFC CZ, NVF. KONCEPT – Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků. 2012

http://www.nuv.cz/koncept-manual/DATA/priloha_1-2.htm

Cílem tohoto terénního šetření bylo zjistit, do jaké míry a jakými formami jsou stakeholdeři dalšího vzdělávání připraveni podporovat a rozvíjet dlouhodobě udržitelný systém dalšího vzdělávání malých a středních podniků se zaměřením na obory výroby, stavebnictví, maloobchodu, řemeslných a komunálních služeb. Účelem šetření nebylo získat tvrdá statistická data, prostřednictvím nichž by byla popsána populace stakeholderů, nýbrž návrhy a podněty těchto účastníků dalšího vzdělávání, jak zajistit systematický rozvoj stavu dalšího vzdělávání. S ohledem na takový výzkumný záměr terénního šetření byly využity kvalitativní metody sběru a analýzy dat, které výzkumníkům umožnily porozumět zkoumanému problému do hloubky a v souvislostech. Šetření probíhalo v šesti krajích České republiky, konkrétně v kraji Jihočeském, Moravskoslezském, Olomouckém, Plzeňském a v Kraji Vysočina. Šestým ze šetřených krajů potom byla Praha jako představitelka národní úrovně stakeholderů dalšího vzdělávání. V rámci každého z pěti krajů byli dotazováni respondenti zastupující instituce, které byly zhodnoceny jako významné pro oblast dalšího vzdělávání.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit