Knihovna

Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání – „peníze jsou až na prvním místě“

Čiháček V.. Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání – „peníze jsou až na prvním místě“. 2006 , ISSN 1211-6971

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/viewFile/430/586

Článek se zaměřuje na překážky, které brání lidem ve vstupu do struktur celoživotního vzdělávání a využívání vzdělávací nabídky pro dospělé. V úvodní části je nastíněn výčet překážek pro vzdělávání dospělých, které byly publikovány v literatuře v češtině. Studie dále pokračuje k analýze a interpretaci dat vztahujících se k podobným překážkám. Z průzkumu vyplynulo, že přístup k tomuto druhu vzdělávání jako takovému je obvykle finančně únosné pro dospělé, nabídka zahrnuje kurzy přístupné i pro lidi s velmi nízkými příjmy. 

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit