Knihovna

Age management. Komparativní analýza přístupů a podmínek využívaných v ČR  a ve Finsku (AIVD)

Cimbálníková, Lenka. Age management. Komparativní analýza přístupů a podmínek využívaných v ČR  a ve Finsku (AIVD). 2011 , ISBN 978-80-904531-2-8

http://www.aivd.cz/sites/default/files/agemanagement_web_0_0.pdf

Stárnutí populace přináší mnohé výzvy, k nimž patří i postavení starších pracovníků na trhu práce. V čem je problematická situace této skupiny zkušených a stále ještě relativně výkonných a zdravých pracovníků, kteří bezpochyby mají zaměstnavatelům co nabídnout? Jaké je jejich postavení na trhu práce a ve firmách konkrétně? První část této komparativní zprávy přináší základní údaje, jež demografické stárnutí dokumentují a vytvářejí tak kontext pro uplatnění strategií Age Managementu v širokém slova smyslu. Další kapitola je věnována důsledkům demografických změn v ekonomickém slova smyslu, tedy v tom, jaké je aktuální postavení starších pracovníků na trhu práce. Podstatným poznatkům, týkajícím se dopadů současného demografického vývoje a situace v postavení stárnoucích pracovníků na trhu práce do pracovního a společenského života jednotlivců, do jejich životních trajektorií v individuální rovině, je věnována třetí kapitola. Čtvrtá kapitola je věnována tomu, jak lze v situaci rychle se měnících podmínek pro pracovní uplatnění starších pracovníků podpořit zaměstnanost pracovníků 50+ a jejich pracovní schopnosti. Pátá kapitola potom představuje konkrétní příklady realizace Age Managementu v České republice a ve Finsku. Účelem této komparativní zprávy je poskytnout základní údaje o aktuálních podmínkách v ČR, pokud možno ve srovnání s Finskem, případně dalšími zeměmi EU, jež tvoří kontext pro aplikaci strategií Age Managementu u nás.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit