Knihovna

Best Practices ve vzdělávání dospělých – příklady ze zahraničí 

Vychová, Helena. Best Practices ve vzdělávání dospělých – příklady ze zahraničí . 2010 , ISBN 978-80-7416-086-8

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_331.pdf

Studie představuje vybrané příklady v zahraničí existujících opatření realizovaných za účelem podpory vzdělávacích aktivit dospělých. Cílem studie je podat podrobnější charakteristiku opatření, která nabízí zajímavé, inovativní, ale přesto často i méně známé způsoby zmírňování hlavních bariér aktivnějšího přístupu a účasti dospělých ve vzdělávacích aktivitách. Předkládané poznatky mohou být následně využity jako zdroj informací pro účely sestavení návrhů a přijetí konkrétních řešení dané problematiky přizpůsobených podmínkám České republiky. Příklady vybraných opatření mohou zároveň dále sloužit jako počáteční inspirativní a informační zdroje při přípravě návrhů rozvojových projektů, realizovaných za finanční podpory poskytované v rámci dostupných podpůrných dotačních systémů.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit