Knihovna

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikace (struktura, cílenost, krátkodobé  a střednědobé efekty na opuštění evidence)

Hora, Ondřej, Sirovátka, Tomáš, Tomešová-Bartáková, Helena, Vyhlídal, Jiří. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikace (struktura, cílenost, krátkodobé  a střednědobé efekty na opuštění evidence). 2009 , ISBN 978-80-7416-045-5

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_300.pdf

V této práci se zabýváme hodnocením opatření aktivní politiky zaměstnanosti na národní úrovni v České republice za období roku 2007. Tyto programy jsou hodnoceny s jistým časovým odstupem, a to proto, abychom mohli sledovat nejen krátkodobé, ale také střednědobé efekty. K účelu hodnocení programů využíváme data z administrativního systému pro sledování nezaměstnanosti (OKpráce), který zahrnuje údaje za všechny nezaměstnané a všechny typy programů realizované za účasti či prostřednictvím úřadů práce v celé České republice. Studie v mnoha ohledech navazuje na předchozí obdobné analýzy VÚPSV, v.v.i. provedené v předchozích letech. Poznávacím cílem práce bylo zjištění struktury účastníků, cílenosti a efektů na opuštění evidence u opatření realizovaných v roce 2007. Analýza ukázala určité zlepšení v oblasti cílenosti programů a potvrdila efekty (zvláště střednědobé, u SÚPM a podpory SVČ také krátkodobé) na odchod z evidence u účastníků APZ ve srovnání s kontrolní skupinou neúčastníků. Přes časový odstup (hodnotíme zde programy zahájené v roce 2007) jsou naše zjištění stále relevantní, neboť strategie zaměstnanosti se nemění příliš zásadně v krátkých obdobích, neboť je výsledkem jejího dlouhodobějšího formování. Je ovšem třeba brát v úvahu změny v kontextu (cyklický vývoj ekonomiky a na trhu práce), stejně jako změny v rozsahu realizovaných opatření. 

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit