Knihovna

Hodnocení efektivity programů APZ a doprovodných nástrojů a projektů politiky zaměstnanosti v roce 2007

Kulhavý, Václav, Sirovátka, Tomáš. Hodnocení efektivity programů APZ a doprovodných nástrojů a projektů politiky zaměstnanosti v roce 2007. 2008 , ISBN 978-80-7416-012-7

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_275.pdf

Předkládaná studie se zaměřuje na hodnocení cílenosti a efektivnosti programů APZ a doprovodných nástrojů a projektů politiky zaměstnanosti v roce 2007. Cílem je tedy zjistit, jakých efektů programy dosahují a jak jsou tyto efekty strukturovány pro různé skupiny nezaměstnaných v ČR. K naplnění cíle studie využívá kvantitativních metod sociálně vědního výzkumu. Autoři se drží linie postupu, ve kterém kladou důraz jednak na „srovnání rizik nezaměstnanosti účastníků APZ s neúčastníky a dále pak na hodnocení faktorů účinnosti programů srovnáním vlastností „úspěšných“ a „neúspěšných“ účastníků jednotlivých programů APZ. Novým metodologickým přístupem je metoda párování. Základním zjištěním je skutečnost, že programy tvorby pracovních míst mají obecně větší efekty, než programy zvyšování kvalifikace. 

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit