Knihovna

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku (průběžná zpráva z 3. etapy pilotního výzkumného projektu )

Sirovátka, Tomáš, Kulhavý, Václav, Horáková, Markéta, Rákoczyová, Miroslava. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku (průběžná zpráva z 3. etapy pilotního výzkumného projektu ). 2003

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/apz_3.pdf

Cílem této zprávy je přispět k naplnění cílů Národního akčního plánu zaměstnanosti zhodnocením komplexních přínosů programu rekvalifikací a částečně i dalších programů APZ realizovaných v okrese Břeclav v roce 2001 až 2002. Zpráva navazuje na studii Hodnocení programů APZ na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěných prací pro účastníky (prosinec 2002).

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit