Knihovna

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce

Sirovátka, Tomáš, Kulhavý, Václav, Horáková, Markéta, Rákoczyová, Miroslava. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. 2003

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/apz_zav.pdf

Provedení studie a její dílčí hodnocení vede k závěru, že česká aktivní politika zaměstnanosti se pokouší v rámci možností vyplývajících z přidělených finančních prostředků a personálních kapacit úřadů práce adekvátně reagovat na růst rizika nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti. Byly definovány a jsou postupně zpřesňovány cíle a priority ("Národní akční plán zaměstnanosti") a dynamicky roste počet účastníků opatření APZ, nejvýznamnějším opatřením jsou přitom rekvalifikace a jejich váha dle nárůstu. Zřejmá je snaha úřadů práce pracovat efektivně, bez zbytečně vysokých nákladů na opatření, a s důrazem na prevenci a ohrožené skupiny nezaměstnaných, s trvalou podporou ohrožených regionů.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit