Knihovna

Rozsah a cílenosti programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR, zájem o programy a motivace účastníků: Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce (průběžná zpráva z 1. etapy pilotního výzkumného projektu)

Sirovátka, Tomáš, Rákoczyová, Miroslava. Rozsah a cílenosti programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR, zájem o programy a motivace účastníků: Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce (průběžná zpráva z 1. etapy pilotního výzkumného projektu). 2002

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/Aktiv.pdf

Předložené zhodnocení vede k závěru, že česká aktivní politika zaměstnanosti se od růstu nezaměstnanosti v roce 1997 (po jistém zaváhání na počátku roku 1997) pokouší v rámci možností vyplývajících z přidělených finančních prostředků adekvátně reagovat na růst rizika nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti. Byly definovány a jsou postupně zpřesňovány cíle a priority (Národní akční plán zaměstnanosti) a dynamicky roste počet účastníků opatření APZ, nejvýznamnějším opatřením jsou přitom rekvalifikace a jejich váha dále narůstá. Zřejmá je snaha úřadů práce pracovat efektivně, bez zbytečně vysokých nákladů na opatření a s důrazem na prevenci a ohrožené skupiny nezaměstnaných, s trvalou podporou ohrožených regionů.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit