Knihovna

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěných prací účastníky (průběžná zpráva z 2. etapy pilotního výzkumného projektu)

Sirovátka, Tomáš, Kulhavý, Václav, Horáková, Markéta, Rákoczyová, Miroslava. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěných prací účastníky (průběžná zpráva z 2. etapy pilotního výzkumného projektu). 2002

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/sirhor.pdf

Tato zpráva představuje druhý dílčí výstup z projektu Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Navazuje na zprávu Rozsah a cílenosti programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR, zájem o programy a motivace účastníků (Průběrná zpráva z 1. etapy pilotního výzkumného projektu), Tomáše Syrovátka, Miroslava Rákoczyová (2001). Účelem tohoto výstupu je především prezentovat výsledky dotazování účastníků programů rekvalifikací při výstupů z programů a dotazování účastníků veřejně prospěných prací 6 měsíců po ukončení programů. Výsledky zachycují hodnocení kvality programů a jejich subjektivního přínosu pro účastníky a v případě veřejně prospěných prací je též sledován střednědobý efekt programu na zaměstnanost účastníků. Vedle toho využíváme analýzu databáze nezaměstnaných k zhodnocení cílenosti programů APZ na různé skupiny nezaměstnaných a k odhadu čistých efektů některých programů (především rekvalifikací) na zaměstnanost. Na tento vstup navede závěrečná zpráva, kde bude zhodnocen střednědobý účinek rekvalifikací na zaměstnanost (dotazování follow-up bude ukončeno v lednu 2003) a bude zlepšen odhad účinnosti programů na základě prodloužení sledovaného období.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit