Knihovna

Bildungswege/ in Deutschland/ Germany as an education country

Alexandra Straush, Katja Dammann, Marion Rang. Bildungswege/ in Deutschland/ Germany as an education country. 2008

http://www.euroguidance.cz/cz/publikace/education-in-germany.html

Dvojjazyčná publikace (anglická a německá verze) představuje systém vzdělávání, stáží a možností pracovního uplatnění včetně poradenství, uznávání kvalifikací a dostupných finančních zdrojů pro zahraniční studenty v Německu. Publikaci vydalo německé  Centrum Euroguidance, Bundesagentur für Arbeit.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit