Knihovna

Towards knowledge societies

Bindé, Jérôme, et al.. Towards knowledge societies. 2005

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/towards-knowledge-societies-unesco-world-report/

Zpráva UNESCO o informační společnosti a znalostech pro všechny byla vydána v klíčovém okamžiku. Po úspěchu první fáze Světového summitu o informačních společnostech bylo cítit nárůst a rozvoj zájmu o paradigmata, která v sobě nesou myšlenku „znalostních společností“. Jsme svědky vzniku potřeby vyjasnění jejich cílů. To je výzva, kterou se předložená zpráva UNESCO snaží detailně zabývat a reflektovat.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit