Knihovna

Statistická ročenkatrhu práce v České republice2011

Procházková, Eva, Šebestová, Lucie. Statistická ročenkatrhu práce v České republice2011. 2012 , ISBN 978-80-7421-043-3

http://www.mpsv.cz/files/clanky/12834/rocenka_2011.pdf

Snahou autorů bylo přispět touto publikací k získání určitého přehledu o českém trhu práce v jednotlivých okresech a krajích České republiky v roce 2011. Publikace je určena pro pracovníky z oblasti služeb zaměstnanosti (Úřadu práce ČR), pro analytiky trhu práce a pracovníky, kteří se problematikou trhu práce zabývají. Věříme, že ji mohou využít jako určitý zdroj informací také pracovníci dalších ústředních orgánů, které se podílejí na formování politiky trhu práce v České republice. Autoři děkují za všechny případné poznámky a připomínky, které mohou čtenáři této publikace mít. Pokusí se je využít pro svou práci a pro případ zpracování a přípravy materiálů, které se budou týkat podobné problematiky trhu práce.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit