Knihovna

Andragogika v praxi

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.. Andragogika v praxi. 1996

http://www.aivd.cz/casopis

Andragogika v praxi je odborným čtvrtletně vycházejícím periodikem, které vydává Asociace institucí vzdělávání dospělých. Časopis je zaměřen na příspěvky z teorie i praxe rozvoje vzdělávání dospělých. Seznamuje čtenáře s moderními metodami vzdělávání, se systémy vzdělávání ve firmách a reflektuje současné problémy v oblasti dalšího vzdělávání. Časopis také sleduje nejnovější trendy v oboru a přináší informace o nových publikacích a dalších zajímavých zdrojích o vzdělávání dospělých. Cílovou skupinou periodika jsou především manažeři a pracovníci personálních a vzdělávacích oddělení firem, dále pak vzdělávací instituce, ministerstva, úřady, ale také akademická půda, včetně studentů příbuzných oborů – tedy budoucích odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a personální práce.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit