Knihovna

Sociální práce / Sociálna práca

Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Sociální práce / Sociálna práca. 1998

http://socialniprace.cz/

Časopis Sociální práce / Sociálna práca (SP/SP) je odborný recenzovaný časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci. Vznikl v roce 1998, kdy jej začalo vydávat Národní centrum pro rodinu. V roce 2002 časopis změnil vydavatele a vydávání začala zajišťovat nově vzniklá Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která slučuje vysoké a vyšší odborné školy vzdělávající v sociální práci. Časopis SP/SP se nově sloučil s ERIS Web Journalem. Důvodem bylo podobné zaměření časopisu ERIS Web Journal dosud vydávaného v angličtině dvakrát ročně Evropským výzkumným institutem sociální práce OU. Obě periodika navíc usilují o vstup do databází odborných časopisů. Posláním časopisu je podpořit schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci praxe sociální práce, přispívat k rozvoji sociální práce jako vědní disciplíny a ke zkvalitnění vzdělávání v sociální práci a podporovat zájmy poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit