Knihovna

Trendy ve vzdělávání

Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Trendy ve vzdělávání. 2008

http://www.kteiv.upol.cz/tvv_web/

Časopis Trendy ve vzdělávání (Trends in Education) je recenzovaným vědecko-odborným časopisem, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací, které byly prezentovány na stejnojmenné mezinárodní konferenci. Publikovány jsou články českých i zahraničních autorů v anglickém, českém, slovenském, německém a polském jazyce. Nezávislý časopis vznikl v roce 2008, vydáván je 1x ročně.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit