Knihovna

Pedagogika

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Pedagogika. 1951

http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?lang=cs

Časopis Pedagogika vychází od roku 1951 jako odborný časopis věd o vzdělávání a výchově respektující aktuální požadavky na kvalitu vědeckého publikování. Původně byl vydáván ministerstvem školství, brzy přešel pod Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV. Od roku 1994 je vydáván Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Časopis Pedagogika přispívá k rozvoji vědeckého poznání v pedagogice a ke kultivaci profesních názorů. Činí tak skladbou a zaměřením příspěvků, vysokými nároky na ně kladenými a respektováním etických principů publikování. V časopise jsou publikovány recenzované vědecké studie, diskusní příspěvky k aktuálním tématům a recenze odborných publikací včetně analytických zpráv o důležitých událostech v odborné komunitě. Pedagogika uveřejňuje následující typy vědeckých studií: teoretické, historické, přehledové, metodologické, výzkumné. Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a do databáze ERIH Plus.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit