Knihovna

Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. 2011

http://lifelonglearning.mendelu.cz/

Časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, které publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskusní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů). Svým obsahem je časopis zaměřen na akademické pracovníky, vysokoškolské pedagogy, výzkumníky, odborníky zabývající se celoživotním vzděláváním, pedagogické pracovníky středních odborných škol, lektory kurzů celoživotního vzdělávání, ale i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost; Hlavním posláním časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání je přinášet aktuální poznatky z oblasti celoživotního učení a vzdělávání. Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a do databází EBSCO a ERIH Plus. Střednědobým cílem je zařazení časopisu do databáze Scopus.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit