Knihovna

Orbis scholae

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Orbis scholae. 2007

http://www.orbisscholae.cz/

Časopis Orbis Scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Jeho cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky. Informuje také o možnostech a vývoji dalšího vzdělávání učitelů. Otiskuje původní, dosud nepublikované ani jinému časopisu nebo sborníku nabídnuté příspěvky. V roce 2008 byl časopis zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Od roku 2013 je časopis zařazen v databázi CEEOL. Od roku 2010 jsou anglická čísla časopisu indexována v mezinárodní databázi Education Research Complete (dostupné skrze EBSCO). V roce 2013 byl časopis zařazen do databáze SCOPUS.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit