Knihovna

e-Pedagogium

Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. e-Pedagogium. 2001

http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Svým čtenářům předkládá výsledky vědecké práce v oblasti pedagogických věd. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci. Prodej tištěné verze zajišťuje redakce časopisu.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit