Knihovna

Pedagogická orientace

Česká pedagogická společnost. Pedagogická orientace. 1991

https://journals.muni.cz/pedor/index

Pedagogická orientace je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení. Snahou redakce je revitalizovat odborný život české pedagogické veřejnosti. V časopise jsou publikovány výzkumné studie a přehledové studie často věnované oborovým didaktikám. Jedno číslo je vždy monotematické. První vydání vyšlo v roce 1967, poté bylo vydávání přerušeno až do roku 1991, od kdy časopis vychází pravidelně.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit