Knihovna

Andragogická revue

Vydavatelství Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Andragogická revue. 2009

http://vydavatelstvi.ujak.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=4

Andragogická revue je česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku. Časopis vydává Univerzita Jana Amose Komenského Praha a ke spolupráci na tvorbě periodika byli přizváni významní andragogové z České republiky, Slovenské republiky a dalších zemí. Andragogická revue je na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit