Knihovna

FDV získal Cenu publika v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2015

FDV. FDV získal Cenu publika v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2015. 2015

Fond dalšího vzdělávání získal v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2015 1. místo v kategorii Cena publika – odborné veřejnosti z řad kariérových poradců, a to za svůj příspěvek Katalog poradců jako online nástroj kariérového poradenství. Tento nástroj vznikl v rámci realizace projektu Pracovní návyky. Výsledky soutěže, kterou pořádá Centrum Euroguidance při Domu zahraničních služeb, byly vyhlášeny dne 16. září v hotelu Duo v Praze.

Cílem soutěže je prezentování příkladů dobré praxe, odměnění poskytovatelů kvalitních poradenských služeb a tvůrců výjimečných počinů v oblasti kariérového poradenství.

Oceněný nástroj Katalog poradců (www.katalogporadcu.cz) je veřejně dostupnou webovou aplikací, která umožňuje v regionech nejen řízení samotného poradenství, ale dává poradcům v jedné linii informační a supervizní podporu. Zároveň se stává první platformou umožňující prezentaci poradce jako odborníka s podporou řízení kariéry ve všech fázích života jedince.v

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit