Knihovna

Age management pro zaměstnavatele se zaměřením na starší pracovníky

Ilona Štorová. Age management pro zaměstnavatele se zaměřením na starší pracovníky. Praha Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2015

http://www.agemanagement.cz/publikace-age-management-pro-zamestnavatele-se-zamerenim-na-starsi-pracovniky/

Publikace reaguje na současnou demografickou situaci nejenom v České republice, ale i v ostatních zemích Evropy a celého světa. Klade si za cíl poskytnout zaměstnavatelům základní povědomí o age managementu, inspirovat je praktickými postupy, napomáhat při efektivním řízení stárnoucí pracovní síly, ale také zvýšit povědomí o přínosech starších pracovníků.

Jednotlivé kapitoly seznamují čtenáře s příklady uplatňování řízení s ohledem na věk zaměstnanců z různých zemí, kde jsou již v problematice stárnutí na pracovišti a tedy s konceptem age managementu podstatně dále než v České republice. Důležitým cílem textu je vyvolat v čtenářích zamyšlení nad zakořeněnými stereotypy ve vztahu ke starším lidem.

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit