Knihovna

MŠMT spustilo testování gramotností dospělých – PIAAC online

MŠMT. MŠMT spustilo testování gramotností dospělých – PIAAC online. 2015

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-spustilo-testovani-gramotnosti-dospelych-piaac-online

473?key=5643ba3c7f

Aplikaci „Vzdělávání a dovednosti online“ známou též jako „PIAAC online“ zaměřenou na testování vědomostí a dovedností dospělé populace v oblasti funkční gramotnosti spustilo tento měsíc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Na portálu www.oecd.org/skills/esonline-assessment/takethetest si zájemci mohou vyzkoušet své dovednosti v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti či dovednosti řešit problémy v oblasti ICT dovedností, to vše v národním i mezinárodním srovnání. Uchazečům o zaměstnání bude v rámci tohoto portálu umožněno zjistit své pracovní a osobní preference a tím určit oblasti trhu práce, na které by se měli při hledání zaměstnání zaměřit. Test se zájemcům zpřístupní po zadání autorizačního kódu.

Prostřednictvím testu PIAAC online jsou měřeny kognitivní a nekognitivní dovednosti, které jednotlivci potřebují jako základ pro uplatnění se v moderní společnosti a při řešení složitějších problémů. Tyto dovednosti zahrnují schopnost porozumět tištěným a elektronickým textům a dále je využívat, pracovat s čísly a řešit problémy v prostředí informačních technologií. Test umožňuje měřit i nejzákladnější čtenářské dovednosti. Test dále obsahuje část týkající se nekognitivních (osobnostních) dovedností, díky které získají jednotlivci informace o aplikování dovedností v domácím i pracovním prostředí, stejně jako v oblasti týkající se zdraví a pocitu pohody či preferencí na trhu práce. Z každého zvoleného testovaného modulu obdrží účastník testu souhrnnou závěrečnou zprávu s individuálním rozborem jednotlivých oblastí.

Výsledy testu jsou využitelné typicky pro organizace zabývající se oblastí vzdělávání dospělých, jako jsou např. úřady práce, vysoké školy či školicí střediska.

Aplikace je výstupem individuálního projektu národního „Příprava a realizace mezinárodního výzkumu PIAAC a zveřejnění jeho výsledků – Kompetence II“ realizovaného MŠMT v letech 2009-2015 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Bližší informace o testu a získání přístupových práv lze získat na stránkách projektu www.piaac.cz


Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, říjen 2015

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit