Knihovna

Voice of Users

Gudbjörg Vilhjälmsson, Nordic Network of Adult Learning (NVL). Voice of Users. Oriveden kirjapaino, 2011 , ISBN 978-95-2672-593-2

Kariérové poradenství pro dospělé je ve skandinávských zemích nedílná součást celoživotního učení. Jeho ukotvení je dáno reakcí na rostoucí poptávku po celoživotním kariérovém poradenství pro volbu dalšího vzdělávání a změnu profesního zaměření. Studie si klade dva cíle. Prvním z nich je popsat, zda a jaký dopad mají uživatelé poradenství na poskytovatele těchto služeb. Druhý je pak zaměřen na hodnocení výsledků učení dospělých, kteří využívají poradenské služby v centrech učení pro dospělé. A výsledky nejsou nezajímavé a rozhodně jsou inspirativní pro naše prostředí.

Studie využívala dvě metodiky pro dosažení svých cílů, a sice fokusní skupiny a dotazníkové šetření. Nabízí výsledky pěti severských zemí a současně jejich vzájemnou komparaci. Sledovány a hodnoceny byly účast v poradenství (metody, způsoby práce), výstupy z poradenství, role poradce a proces jako takový (sdílení informací, diskuse, zapojení klienta). Kromě samotných výsledků jsou zajímavě zpracovaná doporučení a také náměty na další šetření k lepšímu odkrytí mezer a vylepšení celého systému celoživotního kariérového poradenství.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit