Knihovna

Výsledky projektu Pospolu ukazují, kudy vede cesta spolupráce škol a firem

NÚV. Výsledky projektu Pospolu ukazují, kudy vede cesta spolupráce škol a firem. 2015

http://www.nuv.cz/informace/pro-novinare/pospolu

V téměř tříletém projektu se ověřovaly možnosti kvalitní a efektivní spolupráce v síti čytř desítek škol a zhruba stovky zaměstnavatelů.

Stáže učitelů odborných škol v délce alespoň 6 dnů ročně, minimálně 12 týdnů odborného výcviku pro žáky oborů s výučním listem v reálném nebo modelovém pracovním prostředí firem, možnost realizovat praktickou část závěrečných zkoušek ve firemním prostředí – to jsou jen tři příklady rozsáhlého souboru doporučených opatření, na nichž se shodli odborníci a zaměstnavatelé. Během téměř tříletého projektu Pospolu je v praxi ověřila síť 38 škol a 115 aktivních zaměstnavatelů, firem i dalších subjektů.

Spolupráce mezi školou a firmou může nabývat nejrůznějších podob, klíčová je vždy podpora rozsahu a kvality konkrétní spolupráce. Je totiž nutné, aby se žáci učili v reálném pracovním prostředí a vykonávali tam odborné činnosti, ne nekvalifikované pomocné práce. Ze závěru projektu vyplývá, že důležité je i navýšení počtu hodin odborného výcviku a odborné praxe maturitních oborů konané v reálném pracovním prostředí.

Výstupy projektu naleznete na odkazech níže.

Publikace Průvodce pro zaměstnavatele

Publikace Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Systémová doporučení vyplývající z projektu Pospolu lze nalézt zde.

Více o projektu Pospolu: www.projektpospolu.cz a pospolu.rvp.cz.

Video ze závěrečné konference projektu, která se konala 14. 5. 2015, naleznete zde.

Zdroj: NÚV, prosinec 2015

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit