Knihovna

Závěrečná publikace projektu Kooperace

Kooperace. Závěrečná publikace projektu Kooperace. 2015

Publikace shrnuje hlavní závěry projektu Kooperace (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00017), který byl realizován v Fondem dalšího vzdělávání v letech 2013–2015. Hlavním cílem projektu bylo komplexně zanalyzovat systém dalšího profesního vzdělávání v ČR a položit základy znalostního managementu v této oblasti vytvořením znalostní báze Koopolis.

V publikace naleznete jak představení hlavních výstupů, kterými jsou platforma Koopolis a analýza systému DPV v České republice, tak stručné shrnutí analýz věnovaných různým skupinám na trhu práce.

Publikace je ke stažení v příloze níže.

Další výstupy projektu naleznete na Koopolis na uvedených odkazech.

Systém DPV v České republice

Komparace systémů DPV v ČR a ve vybraných zemích EU

Osoby se zdravotním postižením a další profesní vzdělávání

Osoby na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pečující o osobu blízkou

Osoby ve věku 50–65 let a další profesní vzdělávání

Osoby do 25 let a další profesní vzdělávání

Osoby s nízkou kvalifikací a další profesní vzdělávání

Zaměstnanci a další profesní vzdělávání

Osoby samostatně výdělečně činné a další profesní vzdělávání


144?key=fdd200e0ee

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit