Knihovna

Publikace: Partnerství pro trh práce: dobrá praxe

Národní vzdělávací fond, o.p.s.. Publikace: Partnerství pro trh práce: dobrá praxe. Praha, NVF, o.p.s. 2007 , ISSN 808672817

https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/itp/download/kalendar_nvf_2008.pdf

Kalendář s příklady zahraniční dobré praxe na podporu partnerství pro trh práce.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit