Knihovna

PŘEKVAP - Profily skupin odvětví

FDV. PŘEKVAP - Profily skupin odvětví. 2015

Přinášíme Vám výsledky projektu PŘEKVAP (Předvídání kvalifikačních potřeb). K hlavním cílům projektu PŘEKVAP patřilo jednak zmapování situace ohledně předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce na národní úrovni a jednak vytvoření návrhu modelu nového odborného pracoviště MPSV, které by se zaměřovalo svou činností na problematiku prognózování vývoje trhu práce a jeho potřeb a zajišťovalo kooperaci mezi všemi zúčastněnými aktéry. Projekt realizovalo MPSV a FDV spolu s dalšími aktéry v roce 2015.

Výstupy v příloze se věnují profilům skupin odvětví.

Další výstupy projektu naleznete na Koopolis na uvedených odkazech.

Předvídání vývoje trhu práce

Profily skupin povolání

Manuály pro využití informačních produktů

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit