Knihovna

Education at a Glance 2015: OECD Indicators

OECD. Education at a Glance 2015: OECD Indicators. OECD Publishing, 2015

http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2015_eag-2015-en

OECD každoročně vydává publikaci Education at a Glance, ve které prostřednictvím indikátorů porovnává vzdělávací systémy jednotlivých členských a přidružených zemí.

Publikace přináší indikátory OECD, které jsou zdrojem informací o stavu vzdělávání po celém světě. Ačkoliv se indikátory zaměřují především na počátečním vzdělávání (výstupy vzdělávacích institucí, dopady učení, finanční a lidské zdroje investované do vzdělávání, účast a progrese ve vzdělávání atd.) zájemce zde najde informace o dalším vzdělávání v kapitolách 5 a 6.

Zároveň s publikací je k dispozici v českém překladu od MŠMT i "Country Note" za Českou republiku. MŠMT dále zpracovalo materiál České školství v mezinárodním srovnání, ve kterém uvádí informace o základních výsledcích zveřejněných v Education at a Glance 2015 a podrobněji se zaměřuje na situaci České republiky.

Všechny zmíněné studie naleznete v příloze a na uvedených odkazech.

Zdroj: OECD, MŠMT, listopad 2015

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit