Knihovna

Případové studie OP LZZ

ESF. Případové studie OP LZZ. 2015

http://www.esfcr.cz/projekty/pripadove-studie

Případové studie vybraných realizovaných projektů, které se zaměřují na zachycení dobré praxe. Příklady mohou být inspirací pro žadatele o dotace v novém programovém období. Studie hodnotí, jaké aktivity dosahují nejlepších výsledků, ale také zjišťují, kde čekat při realizaci projektu hlavní nástrahy. Studie jsou rozdělěny oblastí, na které byl zaměřen OP LZZ a na které navazuje i OP Zaměstnanost.

K dispozici je u každého projektu stručný abstrakt i celá studie.

Zdroj: ESF, prosincec 2015

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit