Knihovna

Výstup projektu KOOPERACE: Osoby na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pečující o osobu blízkou a další profesní vzdělávání

Michaela Šimečková. Výstup projektu KOOPERACE: Osoby na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pečující o osobu blízkou a další profesní vzdělávání. 2015


Analytická zpráva je jedním z výstupů projektu Kooperace (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti, CZ.1.04/2.2.00/11.00017). Věnuje se situaci, jednání a postojům osob na mateřské a rodičovské dovolené a osob pečujících o osobu blízkou z hlediska dalšího profesního vzdělávání. Mapuje problémy, bariéry a možnosti těchto osob v zapojení do dalšího vzdělávání. Má poskytnout odborníkům v oblasti dalšího vzdělávání informační základnu tak, aby jejich rozhodnutí zaměřená na DPV těchto lidí a jejich lepší uplatnění na trhu práce byla založena na relevantních poznatcích a aktuálních datech a naplňovala tak zásady evidence-based policy. Zpráva vznikla především na základě dotazníkového šetření projektu Kooperace a práce expertní pracovní skupiny.

Plný text analytické zprávy najdete v příloze níže.

Další výstupy projektu naleznete na Koopolis na uvedených odkazech.

Systém DPV v České republice

Komparace systémů DPV v ČR a ve vybraných zemích EU

Osoby s nízkou kvalifikací a další profesní vzdělávání

Osoby se zdravotním postižením a další profesní vzdělávání

Osoby do 25 let a další profesní vzdělávání

Osoby ve věku 50–65 let a další profesní vzdělávání

Osoby ohrožené sociální vyloučením a další profesní vzdělávání

Zaměstnanci a další profesní vzdělávání

Osoby samostatně výdělečně činné a další profesní vzdělávání


144?key=fdd200e0ee

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit