Knihovna

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

ÚP ČR. Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II). 2015

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II), realizovaný od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020, se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích a řeší jednak problém nesouladu mezi jejími dovednostmi a kvalifikačními předpoklady, tedy nedostatečnou flexibilitu, a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé prostřednictvím svých zaměstnanců i potenciálních nových zaměstnanců a OSVČ či nestátní neziskové organizace.

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení. Oproti projektům POVEZ a Vzdělávejte se pro růst, na něž POVEZ II přímo navazuje, přináší řadu řadu novinek.

Informace pro případné zájemce o příspěvek nabízí pobočky Úřadu práce ČR, více informací naleznete také ZDE.


Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit