Knihovna

Výstup projektu KOOPERACE: Osoby ve věku 50–65 let a další profesní vzdělávání

Jaromír Mazák. Výstup projektu KOOPERACE: Osoby ve věku 50–65 let a další profesní vzdělávání. 2015

Analytická zpráva je jedním z výstupů projektu Kooperace (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti, CZ.1.04/2.2.00/11.00017). Věnuje se postavení, jednání a postojům osob ve věku 50–65 let z hlediska dalšího profesního vzdělávání (dále DPV). Mapuje problémy, bariéry a možnosti starších dospělých v zapojení do dalšího vzdělávání. Odborníkům v oblasti dalšího vzdělávání má poskytnout informační základnu tak, aby jejich rozhodnutí zaměřená na DPV starších dospělých a jejich lepší uplatnění na trhu práce byla založena na relevantních poznatcích a aktuálních datech a naplňovala tak zásady evidence-based policy. Zpráva vznikla především na základě dotazníkového šetření projektu Kooperace a práce expertní pracovní skupiny.

Plný text analytické zprávy najdete v příloze níže.

Další výstupy projektu naleznete na Koopolis na uvedených odkazech.

Systém DPV v České republice

Komparace systémů DPV v ČR a ve vybraných zemích EU

Osoby s nízkou kvalifikací a další profesní vzdělávání

Osoby na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pečující o osobu blízkou

Osoby do 25 let a další profesní vzdělávání

Osoby se zdravotním postižením a další profesní vzdělávání

Osoby ohrožené sociální vyloučením a další profesní vzdělávání

Zaměstnanci a další profesní vzdělávání

Osoby samostatně výdělečně činné a další profesní vzdělávání


988?key=3490de1af4

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit