Knihovna

Encyklopedie psychologie práce

Procházka, Vaculík, Součková, Leugnerová (Eds.). Encyklopedie psychologie práce. Brno Masarykova univerzita, 2015

http://psych.fss.muni.cz/files/encyklopedie_psychologie_prace.pdf

Encyklopedie psychologie práce obsahuje 108 hesel pokrývajících výběr pracovníků, hodnocení pracovní výkonnosti, pracovní motivaci, rozvoj pracovníků, týmy a týmovou práci, pracovní postoje, řízení kariéry, leadership, pracovní stres a jeho zvládání, organizační kulturu a psychologii práce obecně. Hesla se opírají o klasické i nejnovější výzkumné studie a monografie a nabízí nejen stručnou definici teorií, psychologických konstruktů, modelů a metod, ale věnují se také jejich kritice a souvislostmi. Encyklopedie je určena psychologům v organizacích, personalistům, odborným konzultantům a manažerům, kteří se zabývají lidským chováním na pracovištích bez ohledu na to, v jaké organizaci působí. Užitečná ovšem může být také studentům psychologie, personální práce či managementu nebo výzkumníkům působícím v těchto či příbuzných oborech. Čtenářům může sloužit pro rozšíření obzorů, jako stručný přehled aktuálního poznání v odvětví psychologie práce nebo pro oživení či utřídění znalostí v oblastech, na které se přímo nezaměřují, ale které s jejich prací či studiem souvisejí.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit