Knihovna

Výstup projektu KOOPERACE: Osoby s nízkou kvalifikací a další profesní vzdělávání

Michal Brož. Výstup projektu KOOPERACE: Osoby s nízkou kvalifikací a další profesní vzdělávání. Praha 2015

Analytická zpráva je jedním z výstupů projektu Kooperace (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti,CZ.1.04/2.2.00/11.00017). Věnuje se situaci, jednání a postojům osob s nízkou kvalifikací z hlediska dalšího profesního vzdělávání.Mapuje problémy, bariéry a možnosti nízkokvalifikovaných v zapojení do dalšího vzdělávání. Má poskytnout odborníkům v oblasti dalšího vzdělávání informační základnu tak, aby jejich rozhodnutí zaměřená na DPV lidí s nízkoukvalifikací a jejich lepší uplatnění na trhu práce byla založena na relevantních poznatcích a aktuálních datech a naplňovala tak zásady evidence-based policy. Zpráva vznikla především na základě dotazníkového šetření projektu Kooperace a práce expertní pracovní skupiny.


Plný text analytické zprávy najdete v příloze níže.

Další výstupy projektu naleznete na Koopolis na uvedených odkazech.

Systém DPV v České republice

Komparace systémů DPV v ČR a ve vybraných zemích EU

Osoby se zdravotním postižením a další profesní vzdělávání

Osoby na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pečující o osobu blízkou

Osoby ve věku 50–65 let a další profesní vzdělávání

Osoby do 25 let a další profesní vzdělávání

Osoby ohrožené sociální vyloučením a další profesní vzdělávání

Zaměstnanci a další profesní vzdělávání

Osoby samostatně výdělečně činné a další profesní vzdělávání


994?key=6893e3f4e6

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit