Knihovna

Výstupní analytická zpráva o systému DPV v ČR

FDV. Výstupní analytická zpráva o systému DPV v ČR. 2015

Analytická zpráva o systému dalšího profesního vzdělávání v České republice komplexně mapuje tuto oblast na systémové úrovni, věnuje se zejména klíčovým aktérům a důležitým nástrojům, ať už se jedná o legislativu, možnosti finanční podpory, nástroje sloužící k budování infrastruktury systému DPV nebo informující o potřebách, zkušenostech a trendech v dané oblasti. Kromě kapitoly věnované vývoji systému DPV v posledních letech jsou zařazeny též kapitoly o trhu práce a politice zaměstnanosti, jakožto oblastech s úzkou návazností na DPV.

Součástí zprávy je i samostatná příloha 11, která obsahuje právní analýzu kompetencí aktérů, kteří působí v oblasti dalšího vzdělávání. Na zprávu navazuje také samostatný výstup Soubor návrhů na změny systému DPV v ČR, který se podrobně věnuje rozvoji různých aspektů tohoto prostředí.

Analýza je jedním z výstupů projektu Kooperace (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti, CZ.1.04/2.2.00/11.00017), který byl realizován Fondem dalšího vzdělávání v letech 2013–2015.

Plný text analytické zprávy, právní analýzu kompetencí aktérů na poli DV a samostatné návrhy opatření najdete v příloze níže.


Další výstupy projektu naleznete na Koopolis na uvedených odkazech:

Komparace systémů DPV v ČR a ve vybraných zemích EU

Závěrečná publikace projektu Kooperace

Osoby se zdravotním postižením a další profesní vzdělávání

Osoby na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pečující o osobu blízkou

Osoby ve věku 50–65 let a další profesní vzdělávání

Osoby do 25 let a další profesní vzdělávání

Osoby s nízkou kvalifikací a další profesní vzdělávání

Osoby ohrožené sociální vyloučením a další profesní vzdělávání

Zaměstnanci a další profesní vzdělávání

Osoby samostatně výdělečně činné a další profesní vzdělávání


988?key=3490de1af4

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit