Knihovna

Projekt Pracovní návyky

Realizační tým projektu. Projekt Pracovní návyky. 2015

http://www.pracovninavyky.cz/

Projekt Pracovní návyky byl zaměřen na hledání a rozvíjení místního potenciálu v lokalitách s vysokou nezaměstnaností. Cílem projektu bylo objevit a využít tento mnohdy skrytý potenciál. Návazně pak byla ve spolupráci s místními obyvateli vytvářena udržitelná pracovní místa, která jednak reagovala na aktuální potřeby v dané lokalitě a zároveň mohla pomoci najít nové uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané. Pro realizaci projektu bylo vybráno dvanáct oblastí v celkem pěti krajích České republiky, které se vyznačují vysokou mírou nezaměstnanosti.

Projekt s názvem "Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit" přispíval k vytváření udržitelných pracovních míst a pomáhal dlouhodobě nezaměstnaným nově se uplatnit.

Klíčovou součástí projektu bylo komunitní mapování a identifikace rozvojového potenciálu vybraných lokalit. V rámci projektu v každé z lokalit pracoval tým projektových odborníků a specialistů z různých oborů: sociální antropologie, územní plánování a urbanismus, geobotanika, sociální geografie, historie a archeologie. Jejich úkolem bylo jednak popsat sociální strukturu obyvatelstva a pochopit hlubší vztahy mezi jednotlivci a skupinami v dané komunitě a současně identifikovat dlouhodobě nevyužívané či opomíjené zdroje obsažené v konkrétním prostředí sídel a kulturní krajiny.

Výrazně pozitivní přínos pro realizaci projektu mělo kariérové koučování/ poradenství. Poradenství plnilo roli aktivizujícího prvku v komunikaci společnosti s klientem a na jeho cestě za navrácením hodnoty práce do hodnotového žebříčku, absentující v období charakterizovaném dlouhodobou nezaměstnaností. Jedním z důležitých výstupů poradenství byla identifikace vzdělávací potřeby, na kterou pak projekt reagoval návazným vzděláváním. Vzdělávání nezaměstnaných probíhalo různými způsoby, a to jako cílené zaškolení na nově vzniklé pracovní místo a dále jako univerzální zaškolení, které vycházelo z průmětu osobního potenciálu klienta a potřeb lokality, kde žije. Využívány byly i rekvalifikace.

Projekt zohledňoval zjištění a doporučení řady studií k problematice zaměstnanosti zejména od následujících autorů: Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Božena Buchtová, Josef Šmajs. Vhodnou a podporovanou cestou rozvoje místního pracovního trhu byla cesta k vyšší soběstačnosti a lokalizaci.

Výstupy ke stažení:

Metodiky:

Metodika kariérového poradenství s dlouhodobě nezaměstnanými

Metodika pro identifikaci rozvojového potenciálu a vytváření pracovních příležitostí v lokálních komunitách

Vzdělávací aktivity projektu Pracovní návyky

Projekt vytvářel konkrétní nové pracovní pozice a upozorňoval na opomíjené možnosti pro uplatnění lidí v jednotlivých lokalitách.

Zprávy o možnostech rozvoje území a související podrobnosti jsou k dispozic na webu projektu:

Vybrané zprávy obsahují případové studie k tématům s největším potenciálem pro růst zaměstnanosti. Sociálnímu zemědělství a sociálnímu podnikání se věnuje Zpráva za Karlovarský kraj, Toužim, Bečova nad Teplou, Žlutice, Valeč a Zpráva za Kraj Vysočina Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, Jemnice.

O tématu neorurálů a jejich přínosu pro místní zaměstnanost se píše ve Zprávě za Kraj Olomoucký, Jesenicko, Javornicko (Jeseničtí neorurálové).

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit