Knihovna

Komparace systémů dalšího profesního vzdělávání v ČR a ve vybraných zemích EU

FDV. Komparace systémů dalšího profesního vzdělávání v ČR a ve vybraných zemích EU. 2015

Mezinárodní komparace systémů dalšího profesního vzdělávání (DPV) porovnává české prostředí DPV s pěti vybranými zeměmi EU (Dánskem, Estonskem, Nizozemskem, Rakouskem a Slovinskem). Jejím cílem je představit různé přístupy k organizaci veřejné podpory DPV a úspěšná opatření v této oblasti se zaměřením na ohrožené skupiny na trhu práce. Komparační zpráva může sloužit jako zdroj inspirace jak tvůrcům politik v dalším vzdělávání, tak i realizátorům vzdělávacích projektů a programů. Materiál vznikl s použitím analýz zahraničních systémů DPV, které vytvořili experti v jednotlivých zemích.

Komparace je jedním z výstupů projektu Kooperace (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti, CZ.1.04/2.2.00/11.00017).

Plný text komparace najdete v příloze níže.

Další výstupy projektu naleznete na Koopolis na uvedených odkazech:

Systém DPV v České republice

Závěrečná publikace projektu Kooperace

Osoby se zdravotním postižením a další profesní vzdělávání

Osoby na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pečující o osobu blízkou

Osoby ve věku 50–65 let a další profesní vzdělávání

Osoby do 25 let a další profesní vzdělávání

Osoby s nízkou kvalifikací a další profesní vzdělávání

Osoby ohrožené sociální vyloučením a další profesní vzdělávání

Zaměstnanci a další profesní vzdělávání

Osoby samostatně výdělečně činné a další profesní vzdělávání


144?key=fdd200e0ee

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit