Knihovna

Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života

Milan Rymeš, Ilona Gillernová (Eds.). Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. Praze MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2015

http://kpskonference.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/87/2016/01/Psychologie-prace-2015-text.pdf

Sborník příspěvků ze 14. ročníku mezinárodní konference Psychologie práce a organizace konané ve dnech 20.–22. května 2015 v Praze na téma Kvalita pracovního života.

Samotná konference byla rozdělena do čtyř tematických sekcí:

1. Sociální procesy a fenomény v organizaci

2. Otázky zaměstnanosti a pracovní (ne)jistoty

3. Aktuální otázky a vedení lidí v organizacích

4. Diagnostické a výcvikové metody, penitenciární výzkum


Sborník je k dispozici v příloze a na uvedeném odkazu.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit