Knihovna

Výstup projektu KOOPERACE: Osoby ohrožené sociálním vyloučením a další profesní vzdělávání

Klára Potočková. Výstup projektu KOOPERACE: Osoby ohrožené sociálním vyloučením a další profesní vzdělávání. 2015

Analytická zpráva je jedním z výstupů projektu Kooperace (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti, CZ.1.04/2.2.00/11.00017). Věnuje se postavení, jednání a postojům osob ohrožených sociálním vyloučením (dále OOSV) z hlediska dalšího profesního vzdělávání (dále DPV). Mapuje problémy, bariéry a možnosti OOSV v zapojení do dalšího vzdělávání. Odborníkům v oblasti dalšího vzdělávání má poskytnout informační základnu tak, aby jejich rozhodnutí zaměřená na vzdělávání OOSV a jejich lepší uplatnění na trhu práce byla založena na relevantních poznatcích a aktuálních datech a naplňovala tak zásady evidence-based policy. Zpráva vznikla především na základě dotazníkového šetření projektu Kooperace a práce expertní pracovní skupiny.

Plný text analytické zprávy najdete v příloze níže.

Další výstupy projektu naleznete na Koopolis na uvedených odkazech.

Systém DPV v České republice

Komparace systémů DPV v ČR a ve vybraných zemích EU

Zaměstnanci a další profesní vzdělávání

Osoby samostatně výdělečně činné a další profesní vzdělávání

Osoby s nízkou kvalifikací a další profesní vzdělávání

Osoby na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pečující o osobu blízkou

Osoby se zdravotním postižením a další profesní vzdělávání

Osoby do 25 let a další profesní vzdělávání

Osoby ve věku 50-65 let a další profesní vzdělávání

988?key=3490de1af4

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit