Knihovna

Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries

Kociánová R. a kol.. Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries. 2014 , ISBN 978-80-7308-504-9

Publikace je výstupem projektu Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries, který byl realizován v rámci výzev Visegrad Fund. Publikace je založena na analýze a komparaci politik, přístupů a systémů edukace starších dospělých v rámci vybraných národních kontextů a řeší čtyři základní témata.

Autoři dávají vzdělávání starších dospělých do kontextu politických, právních, ekonomických, sociálních a kulturních aspektů. Dále se publikace věnuje pracovnímu životu starších dospělých a zkoumá na trh práce, problematiku diskriminace a rovného zacházení, age managementu, vzdělání a lidského rozvoje v organizacích. Také je popsán popisuje systém vzdělávání starších dospělých včetně procesu institucionalizace, poskytovatelů vzdělávání a obsah tohoto vzdělávání. Jako poslední téma se monografie věnuje tradičním metodám, současným trendům a výhledům pro vzdělávání starších dospělých.

Shrnutí hlavních zjištění publikace přináší i článek Martiny Němcové uveřejněný ZDE.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit