Knihovna

Regulované profese v ČR a EU - kvalitativní kontextové vyhodnocení a kvantitativní analýza nominální regulace

Úřad vlády České republiky. Regulované profese v ČR a EU - kvalitativní kontextové vyhodnocení a kvantitativní analýza nominální regulace. 2015

http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/Analyza-regulovanych-profesi-v-CR-a-EU.pdf

Oddělení strategií a trendů EU Úřadu vlády vypracovalo ve spolupráci s Centrem pro uznávání odborných kvalifikací diskuzní dokument Regulované profese v ČR a EU - kvalitativní kontextové vyhodnocení a kvantitativní analýza nominální regulace jako příspěvek k debatě o vnitřním trhu a snižování administrativní zátěže.

Rozsáhlá analýza regulace povolání v ČR ve srovnání s ostatními členskými státy přinesla překvapivé výsledky. Přestože je České republika soustavně kritizována za vysoký počet regulovaných profesí, neznamená to, že Česká republika reguluje ze všech států nejvíce. Naopak se ukázalo, že proces uznávání odborných kvalifikací probíhá bez vážnějších komplikací.

Z dalšího ze závěrů studie vyplývá, že stále většího významu nabývá Národní soustava kvalifikací, což je forma dobrovolné certifikace. Tento systém se postupně zakotvuje do české legislativy a stává se alternativou pro zákonnou regulaci.

Studie také doporučuje zaměřit pozornost na profese, ve kterých má regulace vliv na ekonomickou efektivitu. U profesí, jejichž regulace je ve veřejném zájmu a jsou regulovány ve většině členských států, by bylo vhodné podpořit tzv. společné rámce odborné přípravy či tzv. společné závěrečné zkoušky, což jsou nové nástroje revidované směrnice 2005/36/ES.

Celá studie je ke stažení v příloze a na uvedeném odkazu.

Zdroj: Úřad vlády ČR, MŠMT, únor 2016

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit