Knihovna

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách

Drahoňovská, Petra; Eliášková, Ivana. Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. Praha NÚV, 2011

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-65&NazevSeo=Analyza-prace-a-potreb-poradcu-v-oblasti-

Publikace rozmanitě představuje kariérové poradenství na základních a středních školách z pohledu jejich výchovných a kariérových poradců. Kromě představení profilu výchovných a kariérových poradců na školách mapuje i jejich materiální zázemí pro výkon práce, dostupnost služeb kariérového poradenství na školách a jejich propagaci.

Publikace informuje také o vlastní práci školních kariérových poradců, např. jaké nástroje poradci využívají, jak spolupracují s jinými institucemi, s jakými klienty pracují, nebo jaké témata a problémy s nimi nejčastěji řeší. S tím souvisí také zjišťování aktuálních potřeb a podpory kariérových poradců na školách dotýkající se převážně potřeb a zájmů v oblasti dalšího vzdělávání.

Materiál vznikl v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Jedná se o první dílčí studii realizovanou v rámci souboru několika dalších analytických materiálů zaměřených na kariérové poradenství na základních a středních školách a na úřadech práce. Souvisejícím materiálem je Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit