Knihovna

Stáže v zahraničí – dobrá praxe

FDV. Stáže v zahraničí – dobrá praxe. 2015

V rámci projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 realizátoři sledovali zahraniční systémy stáží, kde se zaměřili na úspěšné prvky, které bychom mohli využít i v ČR. Aby získali aktuální a komplexní informace, zahraniční studie pro FDV zpracovali analytici z vybraných zemí – Německa, Dánska, Rakouska a Nizozemska.

Analýza se soustředila zejména na legislativní rámec stáží, jednotlivé programy, jejich cílové skupiny a další aktéry, způsob financování stáží a jejich efektivitu, existující problémy a samozřejmě příklady dobré praxe.

Velmi stručně lze shrnout, že stáže jsou ve všech zemích součástí aktivní politiky zaměstnanosti a jsou důležitým nástrojem boje proti nezaměstnanosti a podpory pracovní mobility. Vedle stáží pro nezaměstnané fungují v Rakousku a Dánsku také stáže na bázi duálního vzdělávání a v Nizozemí např. programy stáží pro zaměstnance. Nejčastější cílovou skupinou stáží jsou mladí, nezaměstnaní a osoby s nižší kvalifikací. Administrátoři stáží se shodují, že nejefektivnější jsou programy pro nezaměstnané, jelikož přispívají ke snižování nezaměstnanosti v zemi.

Studie ze všech čtyř zemí najdete ke stažení níže na stránce.


Jako doplnění těchto studií mohou sloužit analýzy systému dalšího profesního vzdělávání uvedených zemích:

Nizozemsko – Analýza systému dalšího profesního vzdělávání včetně případových studií

Dánsko - Analýza systému dalšího vzdělávání včetně případových studií


Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit