Knihovna

MŠMT uskuteční na jaře 2016 šestou vlnu mezinárodního šetření EUROSTUDENT VI

MŠMT. MŠMT uskuteční na jaře 2016 šestou vlnu mezinárodního šetření EUROSTUDENT VI. 2016

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/msmt-uskutecni-na-jare-2016-sestou-vlnu-mezinarodniho?highlightWords=M%C5%A0MT+uskute%C4%8Dn%C3%AD+ja%C5%99e+2016+%C5%A1estou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uskuteční na jaře 2016 již šestou vlnu mezinárodního šetření EUROSTUDENT VI. Toto šetření postojů a životních podmínek vysokoškolských studentů probíhá v řadě evropských zemí a stejně jako v předchozích vlnách se k němu připojuje i Česká republika. Na základě získaných odpovědí bude možné zjistit aktuální postoje a životní podmínky studentů studujících na vysokých školách v České republice v bakalářských a magisterských studijních programech. Základní výsledky budou na stránkách MŠMT dostupné na podzim 2016.


Minulá vlna proběhla v roce 2013 a výsledky šetření jsou dostupné veřejnosti.


Zdroj: MŠMT, březen 2016

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit