Knihovna

Politika přípravy na stárnutí v České republice 2015

MPSV. Politika přípravy na stárnutí v České republice 2015. 2016

http://www.mpsv.cz/files/clanky/24024/Brozura_starnuti_screen.pdf

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která se ve stručnosti věnuje všem hlavním tématům a opatřením. Podkapitoly v části 3 Hlavní opatření přijatá v rámci politiky přípravy na stárnutí v ČR se věnují i celoživotnímu učení a zaměstnávání starších pracovníků a seniorů. Zmíněny jsou i příklady dobré praxe jako projekty Generační tandem nebo Implementace age managementu v České republice. Tématu age managementu se věnoval na Koopolis např. článek Richarda Podborského - Praktická aplikace konceptu age managementu ve firmě.

Publikace je v českém i anglickém jazyce, její celou verzi si můžete stáhnout z přílohy níže na stránce nebo na uvedeném odkazu.

Zdroj: MPSV, březen 2016

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit